Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace

O nás

Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace je školou disponující třemi pracovišti. A to pracovištěm na ulici Nerudova 4B (trojtřídní), kde sídlí ředitelka školy, odloučeným pracovištěm,Nerudova 4C (jednotřídní), které je propojené krčkem s pracovištěm Nerudova 4B a odloučeným pracovištěm na ulici Jeremenkova 52 (pětitřídní), kde působí zástupkyně školy. Všechna pracoviště se nacházejí v katastrálním území města Šumperk.

Součásti školy

Odloučené pracoviště – MŠ Jeremenkova 52, 787 01 Šumperk
Odloučené pracoviště – Nerudova 4C, 787 01 Šumperk
Školní jídelna – Jeremenkova 52, 787 01 Šumperk
Výdejna stravy – Nerudova 4B, 787 01 Šumperk