Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace

Přijímací řízení

Přijaté děti 2020-21

DĚTI NEPŘIJATÉ V MŠ POHÁDKA ŠUMPERK, NEBO DĚTI, KTERÉ BYLY UMÍSTĚNY NA JINÉM PRACOVIŠTI, NEŽ ŽÁDALY, MAJÍ MOŽNOST PŘEVEDENÍ PŘIHLÁŠKY DO MŠ VESELÁ ŠKOLKA. VŽDY PO DOHODĚ S PANÍ ŘEDITELKOU YVONOU ŠIMKOVOU A V TERMÍNU OD 18.5.2020 DO 22.5.2020 OD 8:00 DO 14:00 HODIN.

Možnost vyjádřit se k podkladům přijímacího řízení a nahlížení do spisu 

 

Organizace k zápisu v době mimořádných opatření:

Zápis do mateřské školy Pohádka

 

Odkaz k registraci - zápisu do MŠ: 

https://webservices.sumperk.cz/webservices/mszapis/ 

 

 

  

Zápis do MŠ