Odesílání...

Mateřská škola Pohádka Šumperk
Nerudova 4B, příspěvková organizace

O nás

Identifikační údaje
Název školy:
Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace   

Adresa školy:
Odloučené pracoviště – MŠ Jeremenkova 52, 787 01 Šumperk

Zřizovatel školy:
Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČ 00303461. 
Statutární orgán: Bc. Pavlína Bošková.
Statutární zástupce: Marcela Kovaříková.
Provoz školy: 6:30–16:30 hod.

Kontakt - pracoviště Jeremenkova
telefonní kontakty k omlouvání dětí:
1. Štěňátka, Žabky: 725 579 684
2. Berušky: 602 175 112
3. Sluníčka, Motýlci: 725 579 695
4. Stravovna : 7811579

Zástupce ředitelky
mob.tel.: 725 579 704
e-mail: zastupkyne@pohadka-sumperk.cz

Vedoucí šk. jídelny
mob.tel.: 725 579 811

e-mail: vedouci.sj@pohadka-sumperk.cz