Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace

Nerudova

Pro rodiče

AKTUÁLNĚ

  ZMĚNA VÝŠE STRAVNÉHO !

  S účinností od 1.9.2019 se zvedá cena stravy. Prosím, abyste si navýšili povolení k inkasu na 2000,- kč. Nové ceny jsou uvedeny v sekci jídelníček. Děkuji Vedoucí ŠJ 

 

  Provozní doba MŠ o hlavních prázdninách:

1.-20.7.  provoz na MŠ Nerudova (MŠ Jeremenkova uzavřeno)

22.7.-2.8. uzavřeny všechny MŠ v Šumperku

5.8.-30.8. provoz na MŠ Jeremenkova 

26.8.-30.8. přípravný týden. Učitelky připravují třídy na nový šk. rok. V provozu obě pracoviště MŠ.

 

  TŘÍDNÍ SCHŮZE

Třídní schůzka pro rodiče konaná dne 27.6.2019

Třídní schůzka s rodiči konaná dne 18.9.2018

Záznam z třídní schůze konané pro rodiče přijatých dětí pro školní rok 2018/2019

 

 

ZMĚNA VÝŠE ŠKOLNÉHO! 

S účinností od 1. 9. 2018 se mění výše školného na 500,- Kč. 
PROSÍME, ZMĚŇTE SI K TOMUTO DATU TRVALÉ PŘÍKAZY!
Začíná platit povinná předškolní docházka, tzn. že předškoláci i děti s odkladem šk. docházky školné neplatí, proto zrušte k 1.9.2018 těmto dětem trvalé příkazy na platbu. Stravné platí pro všechny.
Děkujeme.
 
 
AKCE PRO DĚTI
 
 
 KROUŽKY: