Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace

Nerudova

Pro rodiče

AKTUÁLNĚ 

 

 

 

 

              DNE 8.04. 2020 SE USKUTEČNÍ NA OBOU PRACOVIŠTÍCH MŠ V DOBĚ OD 15:00 DO 16:30 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

             TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

 

OZNÁMENÍ Termínu ověření očekávaných výstupů individuálně se vzdělávajících dětí

 

SBĚR PAPÍRU - sběr pozastaven!

V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE SE USKUTEČNÍ SBĚR PAPÍRU NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:

MÍSTO: METALŠROT Jesenická 43, 787 01 Šumperk

ČAS: 6:30 – 14:30 hodin

VE SBĚRNĚ MÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA SVŮJ ÚČET, KTERÝ PLATÍ DO KONCE ROKU, KDY NÁM FIRMA METALŠROT PŘEDÁ VÝTĚŽEK. VÝŠE PŘÍSPĚVKU ZÁVISÍ NA VÁS V LOŇSKÉM ROCE SI ZA VYTĚŽENÉ PENÍZE DĚTI UŽILY DĚTSKÝ DEN S ŠAŠKEM VIKIM

 

 

   ZMĚNA VÝŠE STRAVNÉHO !

  S účinností od 1.9.2019 se zvedá cena stravy. Prosím, abyste si navýšili povolení k inkasu na 2000,- kč. Nové ceny jsou uvedeny v sekci jídelníček. Děkuji Vedoucí ŠJ 

 

   TŘÍDNÍ SCHŮZE

Třídní schůzka konaná dne 11.9.2019

Třídní schůzka pro rodiče konaná dne 27.6.2019

Třídní schůzka s rodiči konaná dne 18.9.2018

Záznam z třídní schůze konané pro rodiče přijatých dětí pro školní rok 2018/2019

 

 

ZMĚNA VÝŠE ŠKOLNÉHO! 

S účinností od 1. 9. 2018 se mění výše školného na 500,- Kč. 
PROSÍME, ZMĚŇTE SI K TOMUTO DATU TRVALÉ PŘÍKAZY!
Začíná platit povinná předškolní docházka, tzn. že předškoláci i děti s odkladem šk. docházky školné neplatí, proto zrušte k 1.9.2018 těmto dětem trvalé příkazy na platbu. Stravné platí pro všechny.
Děkujeme.
 
 
AKCE PRO DĚTI
 
 
 KROUŽKY: