Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace

Nerudova

U nás

Identifikační údaje

Název školy:

Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace

Sídlo školy:

Nerudova 4B, 787 01 Šumperk 

Zřizovatel školy:

Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČ 00303461. 
Statutární orgán: Bc. Pavlína Bošková.
Statutární zástupce: Zuzana Haltmarová.
Provoz školy: 6:30–16:30 hod.