Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace

Jeremenkova

Pro rodiče

AKTUÁLNĚ

Dopis pro děti a rodiče

Krizový štáb města Šumperka rozhodl o uzavření MŠ od středy 18. 03. 2020 do ukončení mimořádného opatření MZ č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN.

 

Od 18. 03. 2020 bude na příkaz vlády a Ol. Kraje v provozu MŠ Veselá školka, pracoviště Prievidzská 1. Toto pracoviště bude fungovat POUZE pro děti zaměstnanců ve strategických organizacích států (nemocnice, policie, hasič, sociální služby, úřady…).

 

Sledujte webové stránky školy, kde Vám budou předávány další možné informace k mimořádnému opatření vlády v souvislosti s uzavřením školy.

 

 

Vyvěšeno dne 16. 03. 2020

 

Ošetřovné

V případě potřeby Vám Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let vystaví škola v době od 8:00 do 11:00 hod. po předchozí domluvě s ředitelkou Mob.: 777 569 042 (pro MŠ Nerudova) nebo zástupkyní ředitelky 725 579 704 (pro MŠ Jeremenkova).

 

  

 DO ODVOLÁNÍ VŠECHNY AKCE A KROUŽKY ZRUŠENY.

 

 Zápis do ZŠ se koná v termínech 1. 4. a 2. 4. 2020.

Zápis do MŠ proběhne ELEKTRONICKY v průběhu měsíce dubna: informace naleznete včas na našich webových stránkách v sekci přijímací řízení.

Fyzicky se zákonní zástupci dostaví k zápisu v termínech 5. 5. 2020 od 8:00 do 16:00 hod., nebo 6. 5. 2020 od 8:00 hod. do 12:00 hod., kde bude zápis dětí dokončen.

Den otevřených dveří v MŠ se z důvodu pandemie koronaviru nekoná.

 

 BŘEZEN

 ÚNOR

LEDEN

PROSINEC

LISTOPAD

ŘÍJEN