Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace

Jeremenkova

Pro rodiče

 

 Zápis do ZŠ se koná v termínech 1. 4. a 2. 4. 2020.

Zápis do MŠ proběhne ELEKTRONICKY v průběhu měsíce dubna: informace naleznete včas na našich webových stránkách v sekci přijímací řízení.

Fyzicky se zákonní zástupci dostaví k zápisu v termínech 5. 5. 2020 od 8:00 do 16:00 hod., nebo 6. 5. 2020 od 8:00 hod. do 12:00 hod., kde bude zápis dětí dokončen.

Den otevřených dveří v MŠ

Dne 8.4. 2020 SE USKUTEČNÍ NA OBOU PRACOVIŠTÍCH MŠ V DOBĚ OD 15:00 DO 16:30 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Den otevřených dveří je určen pro zájemce o zápis do naší mateřské školy.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. 

 

 ÚNOR

LEDEN

PROSINEC

LISTOPAD

ŘÍJEN