Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace

Jeremenkova

U nás

Identifikační údaje

Název školy:

Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace   

Adresa školy:

Odloučené pracoviště – MŠ Jeremenkova 52, 787 01 Šumperk

Zřizovatel školy:

Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČ 00303461. 
Statutární orgán: Bc. Pavlína Bošková.
Statutární zástupce: Zuzana Haltmarová.
Provoz školy: 6:30–16:30 hod.