Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace

Jeremenkova

U nás

Identifikační údaje

Název školy:

Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace   

Adresa školy:

Odloučené pracoviště – MŠ Jeremenkova 52, 787 01 Šumperk

Zřizovatel školy:

Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČ 00303461. 
Statutární orgán: Bc. Pavlína Bošková.
Statutární zástupce: Marcela Kovaříková.
Provoz školy: 6:30–16:30 hod.

Kontakt - pracoviště Jeremenkova

telefonní kontakty k omlouvání dětí:
1. Berušky, Motýlci : 602 175 112
2. Štěňátka, Žabky : 725 579 684 
3. Sluníčka : 725 579 695 
4. Stravovna : 725 579 811

Zástupce ředitelky
mob.tel.: 725 579 704
e-mail: mskol.pohadka@email.cz

Vedoucí šk. jídelny
mob.tel.: 725 579 811

e-mail: mskoljidelna@seznam.cz