Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace

Ochrana osobních údajů

Pověřenec školy Ing. Jaroslava Kopová, Ing. Eva Beranová

Tel.: 583 388 602
Email: poverenecpo@sumperk.cz